top of page

בריאות הנפש

שמירה על בריאות הנפש נחוצה כיום בעולמנו המודרני רווי המתחים לצורך איזון ושמירה על בריאות תקינה.

בקטגוריה זו תמצאו המלצות ומידע על : סוגי טיפול פסיכולוגי, מהי פסיכותרפיה גופנית?, טיפול במגע וכיצד למצוא איזון גוף ונפש.

bottom of page