top of page
 • מערכת לבריאות

שלב אחר שלב: כך תתמודדו עם מקרה של רשלנות רפואית

מרגישים שחוויתם רשלנות רפואית? יש מה לעשות בנושא – תביעת רשלנות רפואית היא תביעה על מתן טיפול רפואי רשלני שגרם למטופל נזק. את התביעה מגיש המטופל נגד הגורם המטפל, כדי לקבל פיצוי על הפגיעה. אומנם מדובר בתהליך ארוך, אך אם תקפידו לעקוב אחר כל השלבים, יכול להיות שתהיו זכאים לפיצוי כספי מהגורם המטפל. את מי אפשר לתבוע על רשלנות רפואית? מהם השלבים בהליך התביעה? במאמר שלפניכם תוכלו למצוא תשובות לשאלות האלה ואת כל המידע החשוב שצריכים לדעת לפני שמגישים תביעה.


ייעוץ רפואי

תנאים מקדימים ואוכלוסיית יעד לתביעה על רשלנות רפואית

כל אדם שחש כי הטיפול הרפואי שקיבל גרם לו נזק זכאי למימוש זכויות במקרה של רשלנות רפואית. יש כמה פלחי אוכלוסייה הרשאים להגיש תביעה:

 • מטופלים שנגרם להם נזק כתוצאה מרשלנות בטיפול.

 • הורים שנגרם לילדים שלהם נזק מטיפול רשלני.

 • במקרה של אדם שמת מטיפול רפואי לקוי, אלו הזכאים לעיזבון של המנוח או אנשים שהיו תלויים במנוח וניזוקו כלכלית עקב מותו רשאים לתבוע בשמו.

את מי ניתן לתבוע על רשלנות רפואית?

בתביעת רשלנות רפואית אפשר לתבוע כל גורם רפואה שטיפל במטופל, כמו רופא, רופא מרדים או אחות. כמו כן, אפשר לתבוע גם את המוסד שבו עובד המטפל, משום שיש לו אחריות על מעשיו ועל מחדליו של הרופא. בתי חולים וצוותי ההנהלה הם האחראים על המטופלים המאושפזים בהם, והם אחראים באופן עקיף גם על מקרי רשלנות בתור המעסיקים של צוות הרפואה.


שלבי הליך התביעה על רשלנות רפואית

הגשת התביעה כוללת כמה שלבים:

 1. איסוף התיעוד הרפואי – התובע צריך להוכיח בבית המשפט שנגרם לו נזק כתוצאה מטיפול רפואי רשלני, ולכן יש חשיבות לאיסוף כל החומר הרפואי של המטופל מהרופא או מהמוסד שטיפל בו. לפי חוק זכויות החולה, הרופא או המוסד המטפל מחויבים לתעד בכתב או במחשב את הטיפול בחולה, ולכל מטופל יש זכות לקבל העתק מלא של הרשומות הרפואיות, כמו התיק הרפואי, צילומים, גיליון אשפוז וכו'.

 2. קבלת חוות דעת ממומחה רפואי – תובע שרוצה להוכיח רשלנות רפואית נדרש לצרף לתביעה חוות דעת של מומחה רפואה בתחום שבו הרשלנות נעשתה. חוות הדעת צריכה לקבוע כי אכן הייתה רשלנות רפואית ולתאר את היקף הנזק, למשל טיפול לקוי המצדיק תביעה על אובדן כושר עבודה. המומחה יהיה לרוב רופא בכיר בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת.

 3. הגשת התביעה לבית המשפט המתאים – תביעה אזרחית בסכום של עד 2.5 מיליון ש"ח תוגש לבית משפט השלום, ותביעה בסכום גדול מזה תוגש לבית המשפט המחוזי.

התיישנות רשלנות רפואית

תקופת ההתיישנות של תביעה על רשלנות רפואית היא שבע שנים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה. כלומר, המטופל רשאי להגיש תביעה מהרגע שבו נגרם הנזק עקב הרשלנות ועד שבע שנים אחר למכן. במקרים שבהם התגלה הנזק לאחר יום האירוע, התביעה תתיישן 7 שנים מיום גילוי הנזק, בתנאי שלא חלפו יותר מעשר שנים מיום האירוע.


עלויות הגשת תביעת רשלנות רפואית

הגשת התביעה כרוכה בתשלום לגופים ולנותני שירות:

 • אגרת בית משפט – מגיש התביעה מחויב בתשלום חלקי וראשוני לבית המשפט המתאים, ובהמשך ההליך וכן בהתאם להתפתחויות יחויב אחד הצדדים בתשלום יתרת האגרה שלא שולמה.

 • שכר טרחה לעורך דין

 • עלות קבלת חוות דעת ממומחה רפואי

 • עלות איסוף החומר הרפואי


לסיכום

רשלנות רפואית היא כל הליך רפואי שגרם למטופל נזק שאפשר היה למנוע. ניתן לתבוע כל נותן שירות רפואה או מוסד מטפל שבמסגרתו נגרם הנזק. שלבי הליך התביעה כוללים איסוף התיעוד הרפואי, קבלת חוות דעת ממומחה רפואה בתחום והגשת התביעה לבית המשפט המתאים. ניתן להגיש תביעה על רשלנות רפואית עד שבע שנים מיום האירוע שבו נגרם הנזק.


Comentarios


bottom of page