top of page
  • מערכת לבריאות

רשלנות רפואית: 5 סימנים שכדאי להכיר

עולם הרפואה הוא תחום מדויק אך גם מורכב ורגיש. רופאים עלולים לטעות בשיקול הדעת או במהלך טיפול, ואם עקב הטעות נגרם לכם נזק שלא היה קורה אם ההליך היה מתבצע כראוי, יכול להיות שיש לכם עילה להגשת תביעה על רשלנות רפואית. במאמר שלפניכם תוכלו לקרוא במפורט על חמישה סימנים שיכולים להעיד על רשלנות רפואית.


רופא מנתח מידע רפואי

רופא שאינו מומחה בתחומו

יש טיפולים רפואיים שרק איש צוות רפואה בעל המומחיות הנדרשת רשאי לבצע. חשוב לברר אם הרופא המטפל בכם הוא מומחה בתחומו ומהם תחומי ההכשרה והוותק שלו, שכן לרופא חסר ניסיון אין את כל הידע הרלוונטי לטיפול בבעיה והוא עלול להחליט החלטות שגויות בכל הקשור לטיפול. אם קיבלתם טיפול רפואי מרופא חסר ניסיון או מרופא שאינו מומחה בתחום הרלוונטי, ייתכן שחוויתם רשלנות רפואית. מידע בנושא רשלנות רפואית תוכלו למצוא באתר Rlaw או דרך עורך דין המתמחה בתחום זה.


רופא שאינו מציג את הסיכונים

בכל טיפול רפואי יש סיכונים, ואי אפשר להבטיח שטיפול כלשהו יצליח בוודאות. אם פניתם לרופא והוא הסביר לכם שהטיפול לא כרוך בשום סיכון, או שלתרופה מסוימת אין שום תופעות לוואי, ראו בכך סימן אזהרה. מומלץ לנסות לברר איתו בכל זאת אילו סיכונים או תופעות לוואי טמונים בהליך, או לחלופין לבקש חוות דעת נוספת. הסתרת הסיכונים או ההשלכות של טיפול רפואי יכולים להיחשב כרשלנות רפואית, גם אם מי שטיפל בכם הוא רופא מומחה.


רופא שלא קיבל את הסכמת המטופל לביצוע הליך רפואי

כל טיפול רפואי מחייב קבלת "הסכמה מדעת" מצד המטופל. ביצוע הליך רפואי ללא הסכמת המטופל, או הימנעות מהסבר על אודות ההשלכות והסיכונים של הטיפול, יכולים להתקבל כמקרים של רשלנות רפואית. גם מקרה שבו המטופל נתן את הסכמתו לטיפול אך לא קיבל הסבר מפורט על אודות הטיפול וסיכוניו יכול להיות רשלנות רפואית, שכן לא ניתנה הסכמה מדעת. לפני שאתם מסכימים לעבור הליך רפואי, מומלץ לוודא שבטופס ההסכמה מפורטים גם הסיכונים וההשלכות של הטיפול. אם נגרם לכם נזק עקב הליך שלא הסכמתם שיבצעו או שלא הוסבר לכם הסיכון לנזק מהטיפול, ייתכן שיש לכם עילה להגשת תביעה על רשלנות רפואית.


רופא שלא תיעד את הטיפול הרפואי

כל טיפול רפואי צריך להיות מתועד בכתב או במחשב. הרופא צריך לתעד את ההליך הטיפולי, המסקנות שהוסקו וההנחיות שניתנו למטופל, ומומלץ לבקש עותק של המסמכים המתארים את הטיפול בכם. טיפול רפואי שאינו מתועד על ידי הגורמים הרפואיים יכול להקשות על הוכחת הליקויים והמחדלים בטיפול. אם אין תיעוד מלא ומפורט של הטיפול, האחריות על הוכחה של טיפול הולם עוברת לצוות הרפואה שטיפל בכם. אם לא הצליחו להוכיח שהטיפול היה הולם ולא רשלני, ייתכן שתהיו זכאים לפיצויים.


רופא שביצע הליך שהסתבך או התארך

באופן כללי, טיפול שמתארך או סיבוכים שמתרחשים במהלכו לא מעידים באופן מוחלט על רשלנות. לעיתים משך הטיפול או ההליך מתארך עקב התפתחות בלתי נמנעת בזמן אמת. עם זאת, ניתוח שמתארך הרבה מעבר לצפוי עקב טעות של הרופא המנתח, או הפנייה לניתוח נוסף עקב ניתוח שכשל, יכולים להעיד כי התרחשה רשלנות רפואית. כמו כן, חוסר הסכמה של הרופאים לספק הסברים על אודות הליך שהתארך או הסתבך יכול גם להיחשב רשלנות רפואית. גם טיפול לא הולם בהיריון ובלידה יכול להיחשב רשלנות רפואית.


לסיכום

אם קיבלתם טיפול מרופא שאינו מומחה בתחומו או שלא הסכמתם לביצוע הליך רפואי שעברתם, ייתכן שחוויתם רשלנות רפואית ומגיע לכם פיצוי. כמו כן, הליך רפואי שהסתבך או התארך, מטפל שלא מסביר למטופל את סיכונים של הליך רפואי מסוים או חוסר תיעוד של ההליך ואופן הטיפול יכולים להעיד גם הם כי התרחשה רשלנות רפואית.

Comments


bottom of page