top of page
  • מערכת לבריאות

האם ניתן לעשות ביטוח בריאות לחיילים?

בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, חיילים המשרתים בצבא ההגנה לישראל זכאים לקבל את כל שירותי הבריאות להם הם זקוקים מחיל הרפואה. לכן, הם פטורים מתשלום של דמי ביטוח בריאות במסגרת תקופת שירותם הסדיר.


אך מה לגבי ביטוח בריאות פרטי? האם חיילים יכולים לרכוש ביטוח בריאות פרטי במהלך שירותם? האם חיילים שכבר מבוטחים במסגרת ביטוח בריאות פרטי יכולים להפעיל את הפוליסה שלהם בעודם חיילים? על שאלות אלו ועוד נענה בכתבה הבאה.


חיילים במדים

ביטוח בריאות בתקופת השירות הצבאי

חוק ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל מבטיח כי כל אזרח יהיה זכאי לשירותי רפואה ציבוריים. מתוקף חוק זה, כל אזרח במדינה נדרש לשלם דמי ביטוח בריאות. אלא שחוק ביטוח הבריאות הממלכתי קובע גם כי אוכלוסיית החיילים זכאית לקבל את כל שירותי הבריאות מחיל הרפואה של צה"ל. החוק מחריג הלכה למעשה את אוכלוסיית החיילים מקבלת שירותים רפואיים במסגרת קופות החולים, ולכן גם פוטר אותם מתשלום של דמי ביטוח הבריאות.


לכאורה, מדובר בהטבה משמעותית שניתנת מטעם המדינה לחיילים. אלא שבשנים האחרונות, עם שחיקת שירותי הרפואה הציבורית והגידול בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים באוכלוסייה הכללית, עולה השאלה האם חיילים זכאים גם הם לשירותי רפואה במסגרת הביטוחים הפרטיים?


ביטוח רפואי פרטי לחיילים: זכות יסוד או הפרה של עקרון השוויון בצה"ל?

ככל שפלח האוכלוסייה בעל ביטוח רפואי פרטי הולך וגדל, כך עולה גם הביקוש של חיילי צה"ל לקבל שירותים רפואיים במסגרת הרפואה הפרטית. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כיום ליותר מ-50% מאזרחי מדינת ישראל יש ביטוח בריאות שנרכש באופן פרטי מאחת מחברות הביטוח. בעשור האחרון חלה עלייה של כ-30% בנתון זה .

נתונים אלו מבטאים לא רק את חוסר האמון ההולך וגדל במערכת הבריאות הציבורית, אלא גם מסבירים את הביקוש לשירותי רפואה פרטיים מצד חיילים. רבים מהם מבוטחים במסגרת ביטוח פרטי שמשולם על-ידי הוריהם מגיל ילדות. לכן לעתים חלקם יבקשו להמשיך ולממש את זכותם לשירותי רפואה פרטיים גם במסגרת השירות הצבאי.


ואכן, בשנים האחרונות צה"ל נדרש לא אחת לדון בסוגיה זו: מצד אחד עומדת זכותם של החיילים לאוטונומיה על גופם ולבחירה עצמאית של שירותי הבריאות שהם מקבלים (כך למשל, נטען, כי זו זכותו הבסיסית של כל אדם לבחור את המנתח שינתח אותו). מצד שני עומד עקרון השוויון שהוא אחד מאבני היסוד של צה"ל, על-פיו לכל חייל צריכה להיות גישה זהה גם לשירותי בריאות אחידים ומקצועיים, ללא כל אפליה.


פתרון ביניים: דחיית שירות לצורך קבלת שירותי רפואה פרטיים

בשנת 2015 ועדת האתיקה של חיל הרפואה דנה בשאלה האם חיילים בשירות סדיר (חובה) יכולים לפנות לשירותי רפואה פרטיים. אלא שלמרות הביקוש ההולך וגובר מצד חיילים שכבר מבוטחים בביטוח בריאות פרטי, עמדת צה"ל נותרה ללא שינוי. לאחר בחינת הטיעונים בעד ונגד, הוחלט כי השמירה על עקרון השוויון בין חיילי צה"ל, גם ובמיוחד בקבלת שירותים רפואיים, חשובה יותר.


יחד עם זאת, ראוי לציין כי לרשות חיילים עומדת האפשרות להגיש בקשה לדחיית שירות, לצורך קבלת טיפול רפואי באופן פרטי. בתקופת דחיית השירות החייל חוזר למעשה למעמד של "אזרח", ולכן לא חלה עליו החובה לקבל שירותים רפואיים מחיל הרפואה והוא יכול לפנות הן לרפואה הציבורית והן לרפואה הפרטית.


יש שיאמרו שדחיית שירות היא אינה פתרון מספק, שכן מדובר בתהליך בירוקרטי ארוך, שעלול לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במיוחד כשנדרש טיפול מהיר ודחוף. אולם נכון לכתיבת שורות אלו, זהו הפתרון היחידי שעומד לרשות חיילים שאינם מעוניינים בשירותים של חיל הרפואה ומעדיפים לפנות לרפואה הפרטית.


Comments


bottom of page