top of page
  • מערכת לבריאות

התמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד


GPS להורים הינה גישת היוועצות ייחודית שמאפשרת אפשר להורים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, התמצאות יעילה בין מסרים של גורמים שונים הפוגשים את ילדם במערכת החינוך. תחילה מהו בכלל ה-GPS המנווט אותנו בדרכים? (בעברית- מערכת מיקום גלובאלית) זהו מקלט נייד הקולט בזמן נתון מסרים משלושה לוויינים או יותר, עושה חישובים הנקראים "טרילטרציה" וכך מזהה את מיקומו המדויק של המכשיר. (מודגש בכתובים כי אין שום שידור מהמקלט ללווין !!!) . ובהשאלה לענייננו– התמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד. כשתלמיד בעל צרכים מיוחדים לומד בבי"ס, הוריו מקבלים מסרים על תפקודו הלימודי וההתנהגותי מגורמים שונים כמו: המחנכת, היועצת, לפעמים מהמנהל/ת או הפסיכולוג המצוות לביה"ס מטעם השרות הפסיכולוגי המוניציפאלי. כל גורם רואה את הילד מהזוית המיוחדת של תפקידו, ובהתאם לכך מדווח להורה על התרשמותו. בעת אבחון התלמיד ע"י מומחים בתחומם (פסיכולוג, פסיכיאטר, מרפאה בעיסוק ועוד..) ההורה מקבל מסרים חדשים אשר המילון המקצועי שלהם אינו בהכרח מובן לו. כשהילד נעזר בתראפיה או בטפול פסיכולוגי שוב נמסרים להורה התרשמויות מקצועיות המשתדלות לתת מימד משלים למידע שנמסר לו בעבר. לצד כל אלה גם להורה יש התרשמויות אישיות על הילד ותפקודו בסביבה הביתית משפחתית, וכך אי הבהירות הולכת ומתעבה סביב הילד העומד במרכז ההתעניינות.


מכון גולן איגל לחינוך מיוחד

השאלה הקשה איתה מתמודדים רוב ההורים היא: אם הכל נכון, היכן בדיוק נמצא ילדי? הגישה הייחודית שפיתחו במכון גולן איגל לחינוך מיוחד, יעוץ וליווי הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - GPS להורים, עושה את "חישובי הטרילטרציה" של כל המסרים מהלוויינים השונים סביב הילד, וכך מתאפשר זיהוי ברור יותר של מיקומו האמיתי במערכת הסביבתית המהווה בסיס לתפקודו בחיי היום יום.

חשוב לציין שכמו במקרה של מקלט ה - GPS גם קולו של הילד אינו נשמע !!!!!. שיטת ה- GPS להורים, מדגישה את פיתוח ערוץ התקשורת, כך שקולו של הילד ישמע!!!! בגישה המתוארת נפרשת "מפת" הנתונים הנגזרים מהאבחונים השונים והמגוונים, חוות הדעת של גורמי המקצוע ובתוך כל אלה, מידע על רצונו של הילד, עמדת הוריו, ההתלבטויות והדילמות המלוות אותם. עיבוד נכון וממוקד של כל הנתונים והמסרים מאפשר הצבת פתרונות חינוכיים תוך בחינת יעילותם ותועלתם בהקשר של גיל הילד, רמת תפקודו, יכולותיו ולצד זה תחומי התפקוד הדורשים חיזוק ושיפור.

Comments


bottom of page