top of page
  • מערכת לבריאות

מהן ההשלכות של השתלת כליה

השתלה היא מההליכים הרפואיים המורכבים ביותר: העברת איבר מגוף אחד לגוף אחר במטרה שיתפקד בו כאילו היה בו מאז ומעולם. למרות המורכבות שבעניין, השתלות מצילות חיים רבים. מעבר לכך שניתוח של השתלה היא הליך מורכב, אתגר משמעותי בכך הוא זמינותם המוגבלת של איברים פוטנציאליים בכלל, וכאלה המתאימים לאדם הזקוק לכך בפרט. מומחי חברת Medlead העוסקת בהשתלת כליות באופן פרטי מסבירים שכאשר מדובר על כליות ישנן שתי אופציות למקורה של כליה להשתלה: מתורם חי ומאדם שנפטר. חברת Medlead אשר מציעה את האפשרות להשתלת כליה באופן פרטי בחו"ל מקצרת משמעותית את זמן ההמתנה בעקבות קשר עם מקורות רבים להשגת איברים להשתלה כמו עמותות וארגונים ברחבי העולם.


רופא מדבר עם מטופל

כיצד נעשית השתלת כליה?

ישנם שני מסלולים מרכזיים בדרך להשתלת כליה: המסלול הסטנדרטי בו ההשתלה נעשית בארץ דרך אחד מהמרכזים הרפואיים באופן ציבורי, והמסלול בו נעשית ההשתלה באופן פרטי בחו"ל כפי שמציעה חברת Medlead. שני המסלולים כוללים שלבים דומים של בדיקות רפואיות בהן נבדקת כשירותו של המטופל לעבור השתלה וגם ישנם הליכים בירוקרטיים של מילוי טפסים, אך כמובן שכאשר התהליך נעשה באופן פרטי זמני ההמתנה להשתלה וכן זמני הבדיקות הרפואיות וכל ההליכים הקודמים להשתלה מתקצרים משמעותית. ב Medlead מדגישים שלדבר ישנה חשיבות רבה כיוון שבמהלך המתנה ארוכה לכליה עלול מצבו של המטופל להתדרדר עוד עד שיגיע זמן ההשתלה. לכן להשתלה פרטית ישנו יתרון משמעותי.


שלושה חודשים לאחר ההשתלה- תקופת הסתגלות

כאמור השתלת כליה היא הליך מורכב שדורש הסתגלות של הגוף עד חזרתו לתפקוד מלא. עם זאת, כפי שיכולים להעיד מומחי Medlead מניסיון, הגוף חוזר בהדרגה לעצמו עד לתפקוד מלא, תפקוד גבוה משמעותית ביחס לתפקודו כשהמושתל אשר היה תלוי בדיאליזה. שלושת החודשים הראשונים הם חודשי הסתגלות בהם המושתל צריך עדיין לשמור על קצב איטי, לראות פחות אנשים כיוון שהגוף נמצא בצב רגיש ויכול להידבק במחלות שונות. על המושתל להיות סבלני ולאתגר את הגוף באתגרים כאלה ואחרים בהדרגה, למרות שהרצון לפצות על תקופה ארוכה של סבל הוא רב.


משלושה חודשים והלאה- החיים חוזרים למסלול

כשלושה חודשים לאחר ההשתלה, כל עוד אין מצבים חריגים, ניתן לחזור לפעילות מלאה ואפילו לעשות ספורט. מניסיון, מומחי Medlead יודעים איזה משמעות יש לדבר עבור המושתלים שעברו בהצלחה השתלה דרכם, עד כמה המושתלים מעריכים לאחר ההשתלה את הדברים הקטנים כמו טיול, חזרה לעבודה ועוד. עם זאת, יש לקחת בחשבון שכדי לחזור לחיים נורמליים ופעילים על המושתל לקחת תרופות נוגדות דחיה למשך כל חייו כך שעליו להיות מאורגן בהתאם. עליו גם להיות במעקב, כאשר ככל שמתרחקים מן ההשתלה והגוף מסתגל למצב החדש תדירות הביקורים לצורך מעקב קטנה. למרות הצורך בתרופות על בסיס קבוע, ב Medlead מקבלים תגובות רבות של מושתלים עד כמה הדבר שינה את חייהם לחלוטין או ליתר דיוק החזיר אותם כמעט לחלוטין למה שהיה, על כל האפשרויות שהיו להם בעבר לפני שהכליות הגיעו למצב של קריסה.

Comments


bottom of page