top of page
  • מערכת לבריאות

טיפול בבעלי חיים


משמעות טיפול אינה טיפול בבעל החיים, אלא טיפול בבני אדם באמצעות בעלי חיים. טיפול בבעלי חיים קיים ונפוץ בארץ מזה כמה עשרות שנים וזוכה לתוצאות מרשימות בקרב אוכלוסיות מגוונות של מטופלים. טיפול בבעלי חיים מתבסס על קשר בלתי אמצעי שמתפתח בין המטופל ובעל החיים המאפשר לו (למטופל) להחצין חוויות ודפוסי פעולה שאילולא בעל החיים לא היה ניתן לחלץ אותם ממנו. באמצעות אותן חוויות שהמטופל חולק עם בעל החיים והקשר במיוחד שנוצר בינהם ניתן לעבד רגשות ולהתגבר על פחדים, לפתח את חוש האחריות ותחושה של הערכה עצמית חיובית וכדומה.

מטפלים בבעלי חיים הכוללים גם מדריכי רכיבה טיפולית הם בעלי מקצוע מוסמכים שהכשרתם כוללת גם רקע בתחום הפסיכולוגיה המשולב עם ידע של טיפול בבעלי חיים ושילובם לטובת המטופל. בוגרי הלימודים של טיפול בבעלי חיים משתלבים במסגרות חינוכיות שונות, בעמותות, במרכזי טיפול וכדומה.


טיפול בבעלי חיים

מהו הטיפול בבע"ח?

טיפול בבעלי חיים כולל שלושה מרכיבים השזורים זה בזה: המטופל, בעל החיים והמטפל. המטפל אחראי גם על יצירת הקשר שבין המטופל ובעל החיים על פי קיצבו של המטופל, ואילו בעל החיים הוא זה שמאפשר למטופל לחלוק את חוויותיו ורגשותיו באופן מוחצן המאפשרים למטפל להבחין במקומות שבהם יש צורך לחזק את המטופל ולעזור לו.

טיפול בבעלי חיים נעשה באמצעות חיות קטנות כגון: אוגרים וארנבים, וכן כלבים וחתולים ובנוסף יש גם טיפול בבעלי חיים העושה שימוש בסוסים, כאשר טיפול זה נערך בחוות סוסים מיוחדות. העיקרון הוא שבעל החיים מעניק למטופל אהבה ללא תנאי, ללא ביקורת וללא שאלת שאלות. הקשר הלא מילולי הזה עם המטופל גורם לו להיפתח ולהשליך מרגשותיו על בעל החיים ולהזדהות עימו. במקרים מסויימים המטופל עצמו אחראי על הטיפול השוטף בבעל החיים כדי שילמד לפתח אמפתיה וקשר עימו דרך האכלתו והדאגה לצרכיו השונים. טיפול בבעלי חיים – מי המטופלים?

הטיפול יכול לסייע למגוון רחב של אוכלוסיות הזקוקות לסעד נפשי ורגשי. כל אוכלוסייה כזו יכולה להפיק מן הטיפול דברים שונים בהקשר הטיפולי. ילדים אוטיסטים יכולים לחות חוויות תקשורת הדדיות שלא יהיה להם סיכוי לפתח עם בני אדם בתנאים אחרים וגם ילדים הלוקים בהפרעות התנהגותיות יכולים לפתח אמפתיה ולרכוש אמון בתהליך הטיפולי בעזרת בעלי חיים. גם אנשים או ילדים הסובלים מפיגור שכלי, או ילדים הסובלים מחרדות ומצבי דיכאון, נוער במצבי סיכון ובעלי לקויות למידה שונות יכולים להוות אוכלוסיות שטיפול בבעלי חיים עשוי לעזור להם באופן ניכר.

טיפול בעזרת סוסים

סוג זה של טיפול בבע"ח כבר נפוץ שנים רבות ומסתמך על הקשר היציב בין האדם לסוס מזה אלפי שנים. טיפול מסוג זה מתמקד ביצירת קשר עם הסוס תוך כדי נטילת אחריות על צרכיו השונים. טיפול מסוג זה יכול לפתח גם עיבוד ריגשי יחד עם פיתוח תחושת האחריות. גם רכיבה טיפולית מאד נפוצה והיא מתאימה לפיתוח תחושת מסוגלות ושליטה ולהתגברות על חרדות ופחדים שונים.

Kommentare


bottom of page