top of page
  • מערכת לבריאות

האם מותר ליטול תרופות בשבת?

ידוע שבשבת אין לנסוע, אין להבעיר אש, אין לבשל, אין להסתפר, אין לקרוא, אין לקטוף וכדומה, אך גם ידוע שבשבת אסורים מגוון דברים נוספים ואף לא תמיד כולם נתפשים כהגיוניים, וכך הוא האיסור ליטול בשבת תרופות, ופה נבקש להרחיב - לבחון האם אכן מדובר באיסור, ולו כי כידוע כל עוד מדובר במקרה של קיפוח נפש, הרי שכן ניתן לעשות מספר פעולות שבשבת אינן מותרות, ועל כן נעצור לדון מהו הדין בכל הנוגע לנטילת תרופות בשבת.


תרופות בשבת

ישנה הקלה

מי שעבר על מסכת שבת נתקל שם באיסור המדובר, אך ראוי להבין שאיסור זה כבר אינו תקף בימים אלו. מדוע? ובכן בימים עברו איסור זה היה תקף כיוון שנהגו לרקוח לבד את התרופות, משמע נהגו לקטוף צמחים ולטחון אותם באופן ידני - שתי פעולות שבשבת אינן מותרות. עם זאת, כיום כבר לא מייצרים בבית תרופה, ועל כן בהתאם לדעתו של עובדיה יוסף זצ"ל, הרי שניתן להקל בכל הנוגע לכך. מכאן שממש כשם שחשוב לברר לגבי זמני כניסת השבת העדכניים, כך גם חשוב להבין מה מותר ומה אסור, כאשר ברגע שמתעורר ספק, טוב לדעת שיש את מי לשאול, ולו את "הרב גוגל".


תרופות מצילות נפש

כאשר על הפרק עומד פיקוח נפש הרי שאין שום שאלה, ברור לכל שאפילו אין צורך להתלבט, אלא פשוט אפשרי ליטול תרופה, ואפילו רק אם מתעורר חשש שאי נטילת התרופה תוביל למיתה. כמו כן, לא רק שניתן ליטול את התרופה, אלא מדובר בחובה - הצלת נפש היא מעל לכל. מכאן שאם לצורך הדוגמה במהלך השבת צריך לנסוע ברכב בכדי להביא את התרופה, הרי שגם זה אפשרי ואף הכרחי - כל עוד מדובר בפיקוח נפש.


חוסר נוחות קל

להפעיל שיקול דעת זה תמיד נכון, ובטח כאשר מדובר בשמירת השבת ובשמירת הבריאות. אי לכך אם אדם מבקש ליטול תרופה רק בכדי לחוש במעט יותר טוב, ולו על מנת להקל על מיחוש פעוט, הרי שאז מוטב שלא ליטול תרופה. מכאן שמאוד תלוי עד כמה סובלים, משמע אם באמת חשים ברע ואף עוברים בשל כך לשכב במיטה, הרי שאז שוב מותרת נטילת התרופה, גם אם לא מדובר בפיקוח נפש.


הדין לגבי ילדים

בכול הנוגע לילדים שטרם הגיעו לגיל 9, הרי שאז הדברים לגמרי אחרים. הגזירות הרפואיות שנוגעות לשבת אינן נוגעות לילדים קטנים ועל כן אם חושבים שהילד זקוק לקבל תרופה, הרי שאין שום צורך להתלבט.


איסורים והקלות

הרבה אנשים מתחילים לשמור שבת, אך איסורים מעין אלו עשויים להרתיע אותם, ועל כן חשוב מאוד להבין שכאשר שומעים על איסורים מסוימים אין למהר לקבל רגליים קרות, אלא רצוי להתייעץ עם הרב, וזאת כי הרבה פעמים עשויים לגלות הקלות ואף לקבל הסבר שמסייע להתחבר למהות, וכשמבינים מה ולמה עושים, שמירת השבת הרבה יותר מוערכת וקלה. רק בריאות!

Comments


bottom of page